Publikacja w Elle

Moje zdjęcie ukazało się w marcowym Elle 2012, w artykule o Natalii Jaroszewskiej.

My picture appeared in Elle Magazine in March, as one of the illustraion in the article about fashion designer NataliaJaroszewska.